Category: travel news

เกาะไหง

แม้จะอยู่ในเขตจังหวัดกระบี่ แต่เกาะเล็กๆ แห่งนี้ก็จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในทะเลตรังด้วยความสะดวกสบาย ในการเดินทางจากตรังที่มีมากกว่ากระบี่ จุดเด่นของเกาะไหง คือ หาดทรายขาว น้ำทะเลใสที่สามารถมองเห็นปลาหลายพันธุ์หลากสีแหวกว่ายอยู่เบื้องล่าง

Continue reading: เกาะไหง

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

หากมนุษย์ที่หาเช้ากินค่ำ ยังต้องผ่านการฝึกฝนเพื่อเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ กระบือก่อนจะไถนาก็ต้องผ่านกระบวนการฝึกด้วยเช่นกัน สำหรับใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศมาชมวิธีการฝึกกระบือแบบมืออาชีพ วันนี้โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว

Continue reading: โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

บึงบอระเพ็ด

พบกับบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นถิ่นอาศัยของนกนานาชนิดที่พากันโบยบิน อวดความสวยงามกันเต็มที่โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวเมื่อมีนกอพยพเดินทางเข้ามาอาศัยในบริเวณนี้กันอย่างมากมาย โดยบึงบอระเพ็ดแห่งนี้มีเนื้อที่ 132,737 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอท่าตะโก และอำเภอชุมแสง

Continue reading: บึงบอระเพ็ด