Main Content

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

หากมนุษย์ที่หาเช้ากินค่ำ ยังต้องผ่านการฝึกฝนเพื่อเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ กระบือก่อนจะไถนาก็ต้องผ่านกระบวนการฝึกด้วยเช่นกัน สำหรับใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศมาชมวิธีการฝึกกระบือแบบมืออาชีพ วันนี้โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว

พร้อมแล้วที่จะเปิดประตูต้อนรับผู้สนใจ ทั้งบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรให้เข้ามาเรียนรู้และรับชม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เพื่อเป็นโรงเรียนสำหรับฝึกกระบือให้สามารถไถนา และทำงานด้านเกษตรกรรม และสอนเกษตรกรให้สามารถทำงานร่วมกับกระบือได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นสถานที่มอบความรู้ในเชิงเกษตรและวิถีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษา
สำหรับสิ่งที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน เราสามารถมาเรียนรู้ได้จากที่นี่ เช่น การฝึกกระบือไถนา คราด และตีลูกทุบ ซึ่งเป็นการเตรียมดินสำหรับปลูกข้าว ที่จำทำให้หนึ่งวันที่ได้มาเยือนโรงเรียนแห่งนี้ ได้ความรู้และแนวคิดพอเพียงกลับไปได้อย่างเต็มเปี่ยม

คำแนะนำ
– เป็นโรงเรียนของธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
– มีร้านอาหารชื่อ ควายคะนอง ร้านขายของที่ระลึก และที่พักซึ่งเป็นบ้านดินให้บริการ

เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ +66 3724 4615, +66 3724 4657, +668 8289 1299///ททท.