Main Content

เอสเอ็มอีแบงก์หนุนเอสเอ็มอีเกษตร

เอสเอ็มอีแบงก์เดินหน้าติดปีกเอสเอ็มอีเกษตร ยกโมเดล “ต้นน้ำ โฮลดิ้ง” ต่อยอดกระจายความสำเร็จทั่วประเทศ

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เปิดเผยว่า ธนาคารวางแนวทางสนับสนุนยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้านการเกษตร โดยจะนำต้นแบบจากที่เคยสนับสนุน “บริษัท ต้นน้ำ โฮลดิ้ง จำกัด” ธุรกิจคลัสเตอร์สินค้าสมุนไพร แบรนด์ “Tonnam” จ.เชียงราย จนประสบความสำเร็จมาแล้ว นำไปประยุกต์ใช้สนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการเกษตรรายอื่น ๆ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ จะให้บริษัท ต้นน้ำ ทำหน้าที่พี่เลี้ยงธุรกิจแนะนำและสร้างแรงบันดาลใจแก่กลุ่มเกษตรกรรายอื่น ๆ ให้เห็นตัวอย่างจริงว่าหากมุ่งมั่นยกระดับธุรกิจเกษตรของตัวเองจะสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ และประสบความสำเร็จในธุรกิจได้เช่นกัน ควบคู่กับทางเอสเอ็มอีแบงก์ ส่งทีมพัฒนาลงพื้นที่ให้ความรู้ และเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อผลักดันให้เข้าสู่ระบบจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ทำให้เข้าถึงแหล่งทุนของภาครัฐได้ พร้อมเตรียมสินเชื่อดอกเบี้ยถูกไว้รองรับ เช่น สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว วงเงิน 50,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 3 คงที่ 3 ปีแรก ผ่อนนาน 7 ปี สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันฟรี 4 ปีแรก เพื่อกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแปรรูป ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนและต่อเนื่อง หรือบริการอื่น ๆ ในชุมชน และสินเชื่อเถ้าแก่ 4.0 วงเงิน 8,000 ล้านบาท จากกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับผู้กู้ที่ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียงร้อยละ 1 คงที่ตลอดระยะเวลา 7 ปี ปลอดชำระเงินต้น 3 ปีแรก เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีปัญหาทางการเงินสามารถกู้ได้ (แม้เคยปรับโครงสร้างหนี้ หรือผ่อนชำระไม่ต่อเนื่องมาก็ตาม) สำหรับใช้ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ และใช้เป็นเงินหมุนเวียน โดยไม่ต้องใช้ บสย.ค้ำประกัน

ด้านนางสาวโสรัฐฎา วรกิตติโชติกรณ์ ผู้บริหาร บริษัท ต้นน้ำ โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า ธุรกิจก่อตั้งเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาเริ่มจากร้านขายสินค้าสมุนไพรเล็ก ๆ เปิดในโรงเรียนบ้านสันกอง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เจตนาเพื่อจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกตลาดยังไม่กว้าง เพราะอาศัยขายแค่หน้าร้าน ปีต่อมาจึงริเริ่มขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ “อาลีบาบา” ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักและต้องการของคู่ค้าต่างชาติมากขึ้น และจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติบโตก้าวกระโดด เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อจากโครงการ “กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ” ของรัฐบาล โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านเอสเอ็มอีแบงก์ 1 ล้านบาท ช่วยให้มีเงินทุนพัฒนาธุรกิจ โดยนำไปซื้อจักรเย็บผ้า เพื่อทำกระเป๋าแฮนด์เมด ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศอย่างยิ่ง กับพัฒนาระบบแพลตฟอร์ม E-Marketing ทำหน้าที่เป็นตลาดกลางรวบรวมสินค้าเกษตรจากทั่วประเทศ ขายผ่านออนไลน์ไปยังคู่ค้าทั่วโลกผ่านเว็บไซต์อาลีบาบา ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการเกษตรกว่า 7,000 ราย ที่ได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์มดังกล่าว.-สำนักข่าวไทย