Main Content

บ่อน้ำร้อน-สวนรักษะวาริน

เพราะระนองคือดินแดนแห่งน้ำพุร้อน และเป็นจุดหมายปลายทางที่คนรักสุขภาพต้องชื่นชอบ โดยเฉพาะการได้มาเยือนบ่อน้ำร้อน-สวนรักษะวารินแห่งนี้ คุณจะได้สัมผัสกับบ่อน้ำร้อนธรรมชาติที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการแล้วว่า ประกอบด้วยแร่ธาตุที่สำคัญและไม่มีสารกำมะถันเจือปน และด้วยอุณหภูมิประมาณ 65 องศาเซลเซียส จึงทำให้น้ำแร่ร้อนจากที่นี่มีประโยชน์ ในการบำบัดรักษาสุขภาพ โดยประกอบด้วยบ่อหลักๆ 3 บ่อ

ได้แก่ บ่อพ่อ เป็นบ่อปูนซีเมนต์วงกลมขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.80 เมตรสูงจากผิวดิน 0.80 เมตร ลักษณะของน้ำร้อนนั้นใส มีฟองก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ผุดขึ้นมาค่อนข้างน้อย ไม่มีกลิ่นกำมะถัน ไม่มีสาหร่ายน้ำร้อนจะไหลล้นออกนอกบ่อตลอดเวลา ทำให้บริเวณบางส่วนของปากบ่อและผนังบ่อน้ำด้านนอกมีการสะสมตัวของแร่แคลไซต์ บ่อแม่ เป็นบ่อปูนซีเมนต์ขนาดเล็กกว่าบ่อพ่อ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร สูงจากผิวดิน 0.85 เมตรลักษณะ น้ำร้อนในบ่อมีลักษณะใส มีฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผุดขึ้นมาเป็นจังหวะๆ และมีปริมาณมากกว่าบ่อพ่อ ไม่มีกลิ่นกำมะถัน ไม่มีสาหร่าย และมีแร่อัลเทอร์เรชั่นเคลือบเล็กน้อยที่ด้านในของผนังบ่อ บ่อลูกสาว เป็นบ่อปูนซีเมนต์เช่นเดียวกัน มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 เมตร สูงจากผิวดิน 0.90 เมตร ลักษณะน้ำร้อนมีลักษณะใส มีฟองก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ผุดขึ้นมายังผิวน้ำมากกว่าสองบ่อแรกไม่มีกลิ่น กำมะถัน ไม่มีสาหร่าย มีแร่อัลเทอร์เรชั่นเคลือบเล็กน้อยที่ด้านในของผนังบ่อเช่นเดียวกับบ่อแม่. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand